منو

معرفی نخبگان : دکتر اسماعیل عبدی مکوند

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی نخبگان استان خوزستان :

این شماره : جناب آقای دکتر اسماعیل عبدی مکوند

استاد دانشگاههای و آموزش و پرورش استان خوزستان

 

     رشته تحصیلی:

-        زبان و ادبیات فارسی

    

 دوره­های تحصیلی

-        کاردانی: تربیت معلم شهید باهنر اصفهان

-        کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

-        کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

-        دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی در انتظار دفاع از پایان نامه)

 

مقالات علمی پژوهشی

-      آتش عشق از دیدگاه مولانا.  فصلنامه تخصصی پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (ادبیات تعلیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. شماره پنجم بهار 1389.

-      آتش در آثار منظوم مولانا. فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. شماره هشتم. تابستان1390.

-      عروسی ابد (بررسی مرگ اختیاری یا تولدی دیگر در شعر تعلیمی مولانا). فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. شماره سیزدهم. پاییز 1391.

-        شرح بیتی از شاهنامه. فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب). سال پنجم. شماره چهارم. زمستان 1391.

-       طنز تعلیمی بایزید و فضای کارناوال. فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. شماره پانزدهم. بهار 1392.

-      خوانش یونگی –گرماسی حکایات عرفانی (با تکیه بر حکایت پادشاه و کنیزک). مجله علمی –پژوهشی ادیان و عرفان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. پذیرش چاپ 1392.

-        بررسی شخصیت صوفی در مثنوی. فصل نامه ادب و عرفان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.  پذیرش چاپ تابستان 1392.

-        سبکی نو در تحلیل شخصیت ویس بر اساس مکتب یونگ. فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب). پذیرش چاپ 1392.

-        آتش در شعر عطار با محوریت تمثیل. فصل­نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. شماره 26 زمستان 1394.

-        ارتباط غیرکلامی در شعر معاصر با تکیه بر هوشنگ ابتهاج. سومین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. (با همکاری زینب باغ بهشتی)

 

آثار و تألیفات در کمیسون تالیفات آموزش و پرورش

-         اجتماع در شعر معاصر.

-         شعر معاصر و عرفان.

-         بوی هر گل(مقایسه­ی شعر نو و شعر کلاسیک).

-         سایه­های دین در شعر معاصر.

-         زبان فارسی در عهد حافظ.

-         گروه حرف اضافه­دار، در زبان معیار و مقایسه­ی آن با زبان گذشته.

-         کاربرد آتش در آثار منظوم مولانا.

-         آتش در شعر خاقانی.

-         تحلیل ادبی یک نامه­ی عربی از تاریخ بیهقی.

-         صعالیک در شعر فارسی.

-         اندیشه های سیاسی مولانا در فیه ما فیه.

 

همایش­ها و سخنرانی­ها

-         ارائه و قرائت مقاله رد پای اساطیر شاهنامه در شعر نو. در همایش استانی ادبیات حماسی اندیمشک. (سخنرانان:دکتر میر جلال الدین کزازی و قدمعلی سرامی)

-         ارائه و قرائت مقاله در همایش استانی مولوی شناسی –آموزش و پرورش ناحیه­ی یک اهواز. ( سخنرانان دکتر نصرالله امامی و دکتر تدّین)

-         برگزار کننده­ و دبیر همایش استانی حافظ شناسی(بزرگ داشت دکتر ابراهیم قیصری).

-         برگزار کننده و دبیر همایش استانی فردوسی(سخنرانان دکتر قدمعلی سرامی، دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی، دکتر محمود رضایی دشت ارژنه).

-         ارائه و قرائت مقاله اساطیر ایرانی در آیینه شعر معاصر. در همایش ملی ادبیات معاصر دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد.

-         ارائه و قرائت مقاله تصویر پردازی و مضمون آفرینی آتش در هفت پیکر نظامی. در همایش نظامی گنجوی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

-         ارائه و چاپ مقاله نقد زبان شناسانه « دشنه در دیس» احمد شاملو.در همایش نقد ادبی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر.

-         ارائه و چاپ مقاله بررسی شخصیت مطرب در شعر مولانا. دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی. دانشگاه یوزنجو ییل ترکیه و دانشگاه ارومیه ایران.

       -    ارائه و چاپ مقاله مهر در شاهنامه فردوسی. دانشگاه فردوسی مشهد و قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان.

 

طرح پژوهشی

 

        - آتش و کارکرد آن در ادبیات عرفانی با تکیه بر شعر مولانا، حافظ و عطار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. آموزشکدۀ فنی و حرفه­ای سما.(1392)

        - چهرۀ نمادین پیامبران در شعر معاصر ایران. با همکاری دکتر احمد حسینی کازرونی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. 1393.

 

چکیده مقالات

-         گرز و جایگاه آن در ادبیات حماسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. همایش بین المللی شاهنامه و فردوسی شناسی.

-         نام و کتمان آن در شاهنامه فردوسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. همایش بین المللی شاهنامه و فردوسی شناسی.

-         بن­مایه­های ناقوس هشدار(تولّدی دیگر فروغ فرخزاد). همایش ادبیات معاصر اراک.

 

رتبه­های علمی

      -    رتبه اول و دانشجوی برتر دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

-         رتبه­ی اول مسابقه­ی استانی کتاب­خوانی( زبان فارسی راهبردهای یاددهی –یادگیری) جلد اول و دوم، در استان خوزستان، برگزار کننده سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.

-         رتبه­ی اول مسابقه­ی استانی کتاب­خوانی(انواع نثر فارسی از دکتر منصور رستگار فسایی؛ نظریه­های نقد ادبی معاصر از دکتر مهیار علوی مقدم؛ فن بیان در آفرینش خیال از دکتر بهروز ثروتیان) در استان خوزستان، برگزار کننده انجمن ادبی استان.

-         رتبه­ی دوم مسابقه­ی حافظ شناسی در استان خوزستان، برگزار کننده انجمن ادبی استان.

-         رتبه­ی اول در چهار سال به عنوان سرگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در استان خوزستان.

 

داوری­ها

      -    داور مجلۀ علمی –پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

      -    داور سومین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

      -    داور فصل­نامۀ تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

-         داور مسابقات ادبی استان خوزستان و آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز در چندین دوره.

-         داور مسابقات شعر استان خوزستان و آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز در چندین دوره.

-         داور مسابقات داستان نویسی آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز.

-         داور جشنواره­ی تدریس برتر.

-         عضو کمیسیون ارزیابی آثار و تألیفات آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز.

-         داور جشنواره خوارزمی.

-         عضو کمیسون اولویت های چهارگانه آموزش و پرورش استان خوزستان.

-         داور شعر جنوب. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان. ماهشهر.

-         داور نخستین جشنواره سراسری شعر دوست. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز.

 

 

کانون نخبگان کوثر برای جناب آقای دکتر اسماعیل عبدی مکوند از نخبگان استان خوزستان آرزوی موفقیت دارد.

روابط عمومی سایت کانون نخبگان کوثر

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (مهمان (مرداسی))

  <p>استاد گرامی<br />
  همیشه جهاندار یار تو باد / سر اختر اندر کنار تو باد</p>

 • مهمان (مرداسی بزرگوار)

  در پاسخ به: مهمان (مهمان (مرداسی))

  درودتان باد. سپاسمندم

 • مهمان (مهمان (حجت ممبینی))

  <p>درود بر استاد عبدی‌مکوند عزیز فوق العاده‌ن</p>

 • مهمان (حجت جان)

  در پاسخ به: مهمان (مهمان (حجت ممبینی))

  درود... سپاس ها دارم.

 • مهمان (مهمان (كامران مكوندي))

  <p>جناب اقاي دكتر عبدمكوند، ضمن تبريك، ارزوي موفقيت روز افزون را از خداوند متعال براي شما خواستارم</p>

 • مهمان (جناب بلند آقای کامران مکوندی)

  در پاسخ به: مهمان (مهمان (كامران مكوندي))

  درودتان باد. از مهرتان سپاسمندم.

 • مهمان (مهمان (کورش بهمنی))

  <p>فقط باش دکتر جان ...ما هنوز دانشجوی میز اول هستیم همان دانشجوی که با دیدنت ذوق می کرد..با انکه سالها گذشته اما دکتر جان هنوز هم در خیالم منتظرم از درب وارد شوی و بگویی..درود بر شما ..امروز نوبت کیه شعر بخواند...اه...دکتر...جان...اه</p>

 • مهمان (کورش عزیز)

  در پاسخ به: مهمان (مهمان (کورش بهمنی))

  شاعر طنزپرداز شیرین سخن و مودب اندیشه ات چون آب روان و نافذ باد.

 • مهمان (کوروش بهمنی)

  بی شک دکتر عبدی مکوند از جمله عزیزان عاشق ادبیات پارسیست..تا باد چنین بادا..و البته دلتنگ او هستم ..دکتر هر کجا هستی..بدان...اینجا هنوز چراغی روشن است

 • مهمان (مهمان (فریباممبینی))

  <p>بسیا رعالی وقابل تقدیر.جناب آقای دکترعبدی مکوند یکی ازشایسته ترین افرادهستندچه درزمینه علمی وچه درزمینه اخلاقی.باعث افتخارومباهات است که همشهری این بزرگوارهستم.جامعه فرهنگی به چنین افرادی می بالد.آرزوی درخشش روزافزون جناب دکترعبدی مکوند رادارم. فریباممبینی.ناحیه 3اهواز</p>

بارگذاری بیشتر ...