منو

شخصیت ها

معرفی نخبگان : دکتر اسماعیل عبدی مکوند

امتیاز کاربران

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی نخبگان استان خوزستان :

این شماره : جناب آقای دکتر اسماعیل عبدی مکوند

استاد دانشگاههای و آموزش و پرورش استان خوزستان

 

     رشته تحصیلی:

-        زبان و ادبیات فارسی

    

 دوره­های تحصیلی

-        کاردانی: تربیت معلم شهید باهنر اصفهان

-        کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

-        کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

-        دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی در انتظار دفاع از پایان نامه)

 

مقالات علمی پژوهشی

-      آتش عشق از دیدگاه مولانا.  فصلنامه تخصصی پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (ادبیات تعلیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. شماره پنجم بهار 1389.

-      آتش در آثار منظوم مولانا. فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. شماره هشتم. تابستان1390.

-      عروسی ابد (بررسی مرگ اختیاری یا تولدی دیگر در شعر تعلیمی مولانا). فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. شماره سیزدهم. پاییز 1391.

-        شرح بیتی از شاهنامه. فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب). سال پنجم. شماره چهارم. زمستان 1391.

-       طنز تعلیمی بایزید و فضای کارناوال. فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. شماره پانزدهم. بهار 1392.

-      خوانش یونگی –گرماسی حکایات عرفانی (با تکیه بر حکایت پادشاه و کنیزک). مجله علمی –پژوهشی ادیان و عرفان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. پذیرش چاپ 1392.

-        بررسی شخصیت صوفی در مثنوی. فصل نامه ادب و عرفان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.  پذیرش چاپ تابستان 1392.

-        سبکی نو در تحلیل شخصیت ویس بر اساس مکتب یونگ. فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب). پذیرش چاپ 1392.

-        آتش در شعر عطار با محوریت تمثیل. فصل­نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. شماره 26 زمستان 1394.

-        ارتباط غیرکلامی در شعر معاصر با تکیه بر هوشنگ ابتهاج. سومین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. (با همکاری زینب باغ بهشتی)

 

آثار و تألیفات در کمیسون تالیفات آموزش و پرورش

-         اجتماع در شعر معاصر.

-         شعر معاصر و عرفان.

-         بوی هر گل(مقایسه­ی شعر نو و شعر کلاسیک).

-         سایه­های دین در شعر معاصر.

-         زبان فارسی در عهد حافظ.

-         گروه حرف اضافه­دار، در زبان معیار و مقایسه­ی آن با زبان گذشته.

-         کاربرد آتش در آثار منظوم مولانا.

-         آتش در شعر خاقانی.

-         تحلیل ادبی یک نامه­ی عربی از تاریخ بیهقی.

-         صعالیک در شعر فارسی.

-         اندیشه های سیاسی مولانا در فیه ما فیه.

 

همایش­ها و سخنرانی­ها

-         ارائه و قرائت مقاله رد پای اساطیر شاهنامه در شعر نو. در همایش استانی ادبیات حماسی اندیمشک. (سخنرانان:دکتر میر جلال الدین کزازی و قدمعلی سرامی)

-         ارائه و قرائت مقاله در همایش استانی مولوی شناسی –آموزش و پرورش ناحیه­ی یک اهواز. ( سخنرانان دکتر نصرالله امامی و دکتر تدّین)

-         برگزار کننده­ و دبیر همایش استانی حافظ شناسی(بزرگ داشت دکتر ابراهیم قیصری).

-         برگزار کننده و دبیر همایش استانی فردوسی(سخنرانان دکتر قدمعلی سرامی، دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی، دکتر محمود رضایی دشت ارژنه).

-         ارائه و قرائت مقاله اساطیر ایرانی در آیینه شعر معاصر. در همایش ملی ادبیات معاصر دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد.

-         ارائه و قرائت مقاله تصویر پردازی و مضمون آفرینی آتش در هفت پیکر نظامی. در همایش نظامی گنجوی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

-         ارائه و چاپ مقاله نقد زبان شناسانه « دشنه در دیس» احمد شاملو.در همایش نقد ادبی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر.

-         ارائه و چاپ مقاله بررسی شخصیت مطرب در شعر مولانا. دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی. دانشگاه یوزنجو ییل ترکیه و دانشگاه ارومیه ایران.

       -    ارائه و چاپ مقاله مهر در شاهنامه فردوسی. دانشگاه فردوسی مشهد و قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان.

 

طرح پژوهشی

 

        - آتش و کارکرد آن در ادبیات عرفانی با تکیه بر شعر مولانا، حافظ و عطار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. آموزشکدۀ فنی و حرفه­ای سما.(1392)

        - چهرۀ نمادین پیامبران در شعر معاصر ایران. با همکاری دکتر احمد حسینی کازرونی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. 1393.

 

چکیده مقالات

-         گرز و جایگاه آن در ادبیات حماسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. همایش بین المللی شاهنامه و فردوسی شناسی.

-         نام و کتمان آن در شاهنامه فردوسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. همایش بین المللی شاهنامه و فردوسی شناسی.

-         بن­مایه­های ناقوس هشدار(تولّدی دیگر فروغ فرخزاد). همایش ادبیات معاصر اراک.

 

رتبه­های علمی

      -    رتبه اول و دانشجوی برتر دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

-         رتبه­ی اول مسابقه­ی استانی کتاب­خوانی( زبان فارسی راهبردهای یاددهی –یادگیری) جلد اول و دوم، در استان خوزستان، برگزار کننده سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.

-         رتبه­ی اول مسابقه­ی استانی کتاب­خوانی(انواع نثر فارسی از دکتر منصور رستگار فسایی؛ نظریه­های نقد ادبی معاصر از دکتر مهیار علوی مقدم؛ فن بیان در آفرینش خیال از دکتر بهروز ثروتیان) در استان خوزستان، برگزار کننده انجمن ادبی استان.

-         رتبه­ی دوم مسابقه­ی حافظ شناسی در استان خوزستان، برگزار کننده انجمن ادبی استان.

-         رتبه­ی اول در چهار سال به عنوان سرگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در استان خوزستان.

 

داوری­ها

      -    داور مجلۀ علمی –پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

      -    داور سومین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

      -    داور فصل­نامۀ تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

-         داور مسابقات ادبی استان خوزستان و آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز در چندین دوره.

-         داور مسابقات شعر استان خوزستان و آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز در چندین دوره.

-         داور مسابقات داستان نویسی آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز.

-         داور جشنواره­ی تدریس برتر.

-         عضو کمیسیون ارزیابی آثار و تألیفات آموزش و پرورش ناحیه­ی دو اهواز.

-         داور جشنواره خوارزمی.

-         عضو کمیسون اولویت های چهارگانه آموزش و پرورش استان خوزستان.

-         داور شعر جنوب. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان. ماهشهر.

-         داور نخستین جشنواره سراسری شعر دوست. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز.

 

 

کانون نخبگان کوثر برای جناب آقای دکتر اسماعیل عبدی مکوند از نخبگان استان خوزستان آرزوی موفقیت دارد.

روابط عمومی سایت کانون نخبگان کوثر

 

نظرات (18) کلیک ها: 566