منو

آموزش و پرورش در انتظار تحول

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • دسته: اخـبـار
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

آموزش و پرورش در انتظار تحول

معیارهای توانمندی وزير آموزش و پرورش آینده

Image result for ‫"آموزش و پرورش"‬‎

حل مشكلات و بهبود فرآيندها و نيز اصلاح ساختارها، مستلزم بهره مندي از مديران خلاق، جسور و راهبردي در فرآيندهاي تصميم گيري، اجرايي و نظارتي مي باشد. متاسفانه وضعيت مورد نظر در طول زمان نه تنها بهتر نشده بلكه در مسير چرخه معيوب خود ادامه يافته و خسارت هاي مادي و معنوي فراواني را متوجه جامعه نموده است. جمعيت عظيم معلمان فرهيخته، با تجربه و تحصيل كرده، هيچ نقشي را در انتخاب مديران نداشته و هميشه با يك حالت انفعالي، نظاره گر فعاليت رؤسا و مديران خود بوده و حتي تصور يك نقش نظارتي ناچيز نيز براي آن ها هرگز قابل تصور نبوده است.

وزير آموزش و پرورش بايد در ساختار حاكميتي دولت، وزين، نافذ و صاحب كاريزما باشد.

وزير آموزش و پرورش بايد داراي قدرت لابي‌گري و رايزني گسترده و مؤثر با نهادهاي قدرتي و حاكميتي باشد. وزير آموزش و پرورش بايد برنامه محور بوده و ضمن توصيف وضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلوب، مسئولانه عمل كرده و در هر زمان كه نسبت به حل مشكلات موجود و خلق شرايط مناسب، ناتوان باشد؛ بلافاصله ضمن تشريح شرايط و موانع از مسئوليت خود به صورت داوطلبانه كناره گيري نمايد.

وزير آموزش و پرورش بايد داراي تيم كاري موثر در آموزش و پرورش باشد.

نكته آخر و مهم در اين ارتباط، تمركز جامعه فرهنگيان بر انتخاب وزير شايسته و مديران توانمند مي‌باشد و ضرورت دارد اين حساسيت‌ها به صورت نگارش نامه و مقاله و انعكاس آن به مسئولان ارشد نظام و شخص رئيس‌جمهور محترم و نيز طرح گسترده آن در فضاهاي مجازي مورد توجه  جدي تصميم‌گيران اصلي جامعه قرار گيرد....

آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان گسترده، فراگير و خطير با ماموريت هاي مختلف و پيچيدگي هاي خاص خود نيازمند برخورداري از مديراني توانمند با ويژگي خاص مرتبط با مهارت هاي مديريت بوده و اين امر زماني حساسيت خود را چند برابر مي كند كه مشكلات عديده منزلتي، هويتي، فلسفي و ساختاري، دامن گير اين نهاد عريض و طويل بوده و حل مشكلات و بهبود فرآيندها و نيز اصلاح ساختارها، مستلزم بهره مندي از مديران خلاق، جسور و راهبردي در فرآيندهاي تصميم گيري، اجرايي و نظارتي مي باشد.

تأملي بر شرايط حاكم در ارتباط با فرآيند انتخاب و به كارگيري مديران در دستگاه تعليم و تربيت در شگل گسترده آن، همواره سؤالاتي را در ذهن كارشناسان و فرهنگيان مطرح نموده كه متأسفانه وضعيت مورد نظر در طول زمان نه تنها بهتر نشده بلكه در مسير چرخه معيوب خود ادامه يافته و خسارت هاي مادي و معنوي فراواني را متوجه جامعه نموده است.

آنچه كه در اين ميان جاي تأمل بيشتري دارد؛ توجه به اين امر است كه جمعيت عظيم معلمان فرهيخته، با تجربه و تحصيل كرده، هيچ نقشي را در انتخاب مديران نداشته و هميشه با يك حالت انفعالي، نظاره گر فعاليت رؤسا و مديران خود بوده و حتي تصور يك نقش نظارتي ناچيز نيز براي آن ها هرگز قابل تصور نبوده است و نكته جالب و قابل بحث در اين ميان، مسأله استيضاح وزير آموزش و پرورش بوده كه همگان در اين زمينه نقش آفريني مي كردند و معلمان صرفا تماشاگر داستان بودند، گرچه فرهنگیان آرزوی رفتن فانی را داشتند!

با كنارگذاري يا استعفاي فاني، جامعه معلمان كشور با مسأله مهم انتخاب وزير آموزش و پرورش و در ادامه با تعيين مديران ارشد اين وزارت خانه مواجه هستند كه لازم است در ارتباط با مسأله فوق، نسبت به برخي از واقعيت ها و وضعيت‌ها در بين فرهنگيان محترم دقت شود.

 جامعه عظيم معلمان بايد يك صدا، مطالبات خود را در اين ارتباط در قالب وزيري توانمند با ويژگي هاي زير مورد تاكيد گسترده قرار دهند:

1. وزير آموزش و پرورش با توجه به موضوع وزارتخانه متبوع خود يعني "تعليم و تربيت" بايد داراي دانش آموزشي و پرورشي اصيل و آگاه به شرايط و مشكلات آموزش و پرورش ايران در گستره زماني خود بوده و همچنين داراي باور و بينش واقعي نسبت به سرمايه اي بودن آموزش و پرورش باشد؛  چرا كه هرگونه اشكال و كاستي در اين زمينه سبب شكل گيري تصميمات غيركارشناسي و آسيب زا خواهد بود.

2. وزير آموزش و پرورش بايد در ساختار حاكميتي دولت، نافذ و صاحب كاريزما باشد تا سبب تمركز و حساسيت اعضاي كابينه نسبت به شرايط و واقعيت‌هاي آموزش و پرورش گردد؛ چرا كه وزيري ضعيف و با نفوذ كم، مناسب مأموريت هاي پيچيده و گسترده دستگاه تعليم و تربيت نخواهد بود.

3. وزير آموزش و پرورش بايد داراي قدرت لابي‌گري و رايزني گسترده و مؤثر با نهادهاي قدرتي و حاكميتي باشد تا با توسل به مهارت فوق، زمينه جذب منابع مالي و معنوي به نهاد آموزش و پرورش شود.

4. وزير آموزش و پرورش بايد داراي اقتدار و استقلال تصميم‌گيري باشد تا مانع نفوذ تأثيرات منفي بيروني به دستگاه تعليم و تربيت شود و در اين ميان، نكته مهم و قابل توجه، فشار سياسي و غيرعلمي برخي نمايندگان در جهت مهندسي مسئوليت‌ها در آموزش و پرورش مي باشد كه نمونه بارز آن، انتصابات و تغییرات در سطح مديران كل آموزش و پرورش استان ها و رؤسای ادارات بوده است.

5. وزير آموزش و پرورش بايد برنامه محور بوده و ضمن توصيف وضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلوب، مسئولانه عمل كرده و در هر زمان كه نسبت به حل مشكلات موجود و خلق شرايط مناسب، ناتوان باشد؛ بلافاصله ضمن تشريح شرايط و موانع از مسئوليت خود به صورت داوطلبانه كناره گيري نمايد.

6. وزير آموزش و پرورش بايد شجاعت در عمل و تصميم گيري را درحدي داشته باشد كه قادر به حذف برنامه‌هاي نامناسب و غيرعلمي  از بدنه آموزش و پرورش و جايگزيني طرح ها و برنامه هاي مناسب باشد.        

7. وزير آموزش و پرورش بايد داراي تيم كاري مؤثر در آموزش و پرورش باشد و منظور از تيم كاري اين است كه چنين تيم كاري بايد معرف تخصص، تجربه و شعور فرهنگيان كشور بوده و داراي قدرت تصميم سازي، تصميم گيري، اجراي راهبردي و قدرت رايزني با نهادهاي بيروني آموزش و پرورش و نيز پاي بند عملي به شعار تدبير و اميد دولت باشد.

اميد است موارد فوق مورد توجه آقاي دكتر روحاني در انتخاب وزير آموزش و پرورش آينده قرار گيرد و فصل جديدي در عرصه تعليم و تربيت كشور شروع گردد تا كارآمدي دولت تدبير و اميد بيش از گذشته، شكل عملي قرار گيرد.

نكته آخر و مهم در اين ارتباط، تمركز جامعه فرهنگيان بر انتخاب وزير شايسته و مديران توانمند مي‌باشد و ضرورت دارد اين حساسيت‌ها به صورت نگارش نامه و مقاله و انعكاس آن به مسئولان ارشد نظام و شخص رئيس‌جمهور محترم و نيز طرح گسترده آن در فضاهاي مجازي مورد توجه  جدي تصميم‌گيران اصلي جامعه قرار گيرد.

پایان

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد