منو

چه عاملی باعث عدم موفقیت در مبارزه با ریزگرد است؟


آمار:

وجود 35 درصد منشاء خارجی ریزگرد
23%  
بی توجهی و طفره روی مسئولین
30.7%